नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको वेबसाइटमा स्वागत छ

NEFIN 1 99 1 मा एक स्वायत्त र राजनीतिक रूपमा गैर-पक्षपात, स्वदेशी जनता / राष्ट्रीयताको राष्ट्रिय स्तर छाता संगठनको रूपमा गठन भएको थियो। NEFIN वर्तमानमा 56 स्वदेशी सदस्य संगठनहरू छन् जुन व्यापक रूपमा नेपाल भरमा विभाजित हुन्छ। NEFIN स्वदेशी जनसंख्यामा संयुक्त राष्ट्रको कार्य समूहको सदस्य हो। (धेरै…)

Listen To Adibasi Song

Our Partners