नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, संघीय परिषदको सचिवालय, पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम (२०७३ फागुन १९ देखि २०७४ वैशाख ९ गतेसम्म)        सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहालज्यू लाई ध्यानाकर्षण पत्र        

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघिय परिषद् सदस्यहरुको नामावली

क्र.स. आदिवासी जनजाति क्र.स. सदस्यको नाम सम्पर्क नम्व
चेपाङ्ग अजय चेपाङ्ग ९८४१७६६७३०
    सिता चेपाङ्ग ९८४९५५१३७५
जीरेल शान्ति जीरेल ९७४१०५२२७४
    टहल बहादुर जीरेल ९८४१५२१०७४
दराई सिद्धीलाल दराई ९८१६२८१८२८
    तपिया दराई ९८४५०८४२६९
धानुक योगन्द्र प्रसाद मण्डल ९८५१००७१८४
    प्रेमशिला मण्डल ९८४४१५०८९५
राजी डम्बर राजी ९७४९००६३८९
      रन्जना राजी ९८४८६५७३१०
नेवार ११ नरेश ताम्राकार ९८४१५९३५७७
    १२ सुर्दशना दर्शनधारी ९८५१०९८४४१
सुनुवार १३ किरण सुनुवार ९८४२६३६०२१
    १४ शोभा सुनुवार ९८४३७६२६०६
गन्गाई १५ सुरेश प्रसाद सिहं ९८०४३५३१६२
    १६ अनिता कुमारी मण्डल ९७४२०३२१६३
डोल्पो १७ नोर्भु घले ९८५११३९०१२
    १८ रिकसाङ घले डोल्पो ९८१८२०५१६९
१० थारु १९ प्रमीलाल चौधरी ९८५१०८११४०
    २० सरस्वती चौधरी ९८४१३२९६९०
११ हायु २१ घन बहादुर हायु ९७४४०२३१४९
    २२ नरमाया हायु  
१२ कुचबधिया २३ राजु कुचबधिया ९८१५४१४८१२
    २४ महेश्वरी कुचबधिया  
१३ दुरा २५ प्रेम बहादुर दुरा ९८४६४ट७०८६
    २६ कमला दुरा ९८४९१४३९८०
१४ बराम २७ किरण बराम ९८५१०२६४११
    २८ टुकमाया वराम ९८४६५६५७४२
१५ व्याँसी २९ ऐन बहादुर बोहरा ९८४८८८३१६२
    ३० कबिता बुढाथोकी ९८४८७२७६१६
१६ भुजेल ३१ बुद्ध घर्ती ९८४१५०५५५५
    ३२ रमिला भुजेल ९८४७०४१२११
१७ लिम्बु ३३ योगराज लिम्बु ९८४१८०६२२५
    ३४ लिला सिङगक ९८५१०१६७३२
१८ राजवंशी ३५ ज्ञानेश्वर राजवंशी ९८४२०९३९६४
    ३६ चम्पा राजवंशी ९८४२०६९९११
१९ माझी ३७ सन्त बहादुर माझी ९८४१६६७५३६
    ३८ महिमा माझी ९८४३६२५१५९
२० गुरुङ्ग ३९ धनमान गुरुङ्ग ९८५१०३७४९४
    ४० मन कुमारी गुरुङ्ग ९८५१०६९३४४
२१ लाप्चा ४१ छत्र बहादुर लाप्चा ९८४२७२६८९८
    ४२ होम माया लाप्चा ९८४२७२५४४४
२२ थकाली ४३ नरेश कुमार तुलाचन ९८४१७८६४६८
    ४४ कृष्ण कुमारी शेरचन ९८४९१४४३४१
२३ याख्खा ४५ लोकेन्द« याक्खा ९८४१२१८९६३
    ४६ लहरु जिमी ९८४२१७४४२६
२४ पहरी ४७ गौरीशंकर पहरी ९८४१७९५७८३
    ४८ कमला पहरी ९८४९८०८०७२
२५ ह्योल्मो ४९ उर्किन लामा ह्योल्मो ९८४१३३२६९१
    ५० मिङमार ओमू ह्योल्मो ९८४१७१४९९८
२६ कुमाल ५१ केवल पाल्पाली ९८५७०६४१२२
    ५२ सावित्रा कुमाल ९८४७०४१६३५१
२७ झाँगड ५३ छेवीलाल उराँव ९८१४३२००४७
    ५४    
२८ ताजपुरिया ५५ नित्यानन्द ताजपुरिया ९८४२६६८८९९
९८०७९२६३०८        
    ५६ फुलकुमारी ताजपुरीया ९८०७०१६७०८
२९ मगर ५७ गुरुप्रसाद घर्तिमगर ९८५७८२३५१२
    ५८ कमला थापामगर ९८६७१४४०३०
३० दनुवार ५९ रुपनारायण सिहं दनुवार ९८४१५७५३९३
९८१४८८८४२०        
    ६० मैना दनुवार ९८४१००५७२८
३१ धिमाल ६१ तेज बहादुर धिमाल ९८४२६६६६९४
    ६२ मोनिका धिमाल ९८४२०७२४९१
३२ मेचे ६३ दिल कुमारी मेचे  
    ६४ अमित मेचे ९८०४९१६८५२
३३ भोटे ६५ पानकला थापा भोटे  
    ६६ पेमा गुरुङ भोटे  
३४ तोक्पेगोला ६७ पासाङ शेर्पा (थुकीमा) ९८६१०४८०५८
    ६८ सोनु शेर्पा ९८०३१५३९१८
३५ सियार ६९ निमा लामा ९८४१२०५३८७
    ७० धवा लामो लामा  
३६ सुरेल ७१ रमेश सुरेल ९८६०३७०३५६
    ७२    
३७ मार्फाथकाली ७३ दिर्घसिंह लालचन ९८४१०५७५३५
    ७४ रुपना कुमारी हिराचन ९८४६३८०९१७
३८ छन्त्याल ७५ कमल छन्त्याल  
    ७६ थुमकुमारी छन्त्याल  
३९ थुदाम ७७ थाक्चे शेर्पा ९८४१५९४३८१
    ७८ कासाङ दोची थुदाम ९८४१५९४३८१
४० ल्होपा ७९ नुओङच गुरुङ्ग ९८५१००६४१०
    ८० दावा छेङजोन गुरुङ्ग १४२५७०७७
४१ थामी ८१ लक्ष्मण थामी ९८४४१७५४५३
    ८२ नानु थामी ९८६०३७३२६३
४२ बाह्र गाँउ ८३ निमा टासी गुरुङ ९८४७७३७८३१
    ८४ यूटिन गुरुङ्ग ९८४७६७०५२५
४३ राई ८५ राकेश राई  
    ८६ टीकासरी राई  
४४ लार्के ८७ छेवाङ घयाल्जेन लामा ९८१८७१३६०९
    ८८    
४५ बोटे ८९ राज कुमार बोटे ९८४५३६५८५४
    ९० रमा बोटे ९८१७४१८३५४
४६ तामाङ ९१ अमिर मोक्तान ९८४१४७०५२५
    ९२ बेली लामा ९७४१२१०७२०
४७ शेर्पा ९३ नवाङ शेर्पा ९८०३९६१४०६
    ९४ आङ लमी शेर्पा ९८४१५३६५३६
४८ ल्होमी (शिङसा) ९५ वाङदावी भोटे ९८५२०५१६०७
    ९६ इन्द्र कुमारी भोटे ९७४२०६१९९६
४९ किसान ९७ कहरु किसान ९८१५९८४६७०
    ९८ रेनुका किसान ९८०४९२४२०५
५० वालुङ्ग ९९ थुप्तेन शेर्पा ९८४११६५१०१
    १०० पेमा ईडेन शेर्पा ९८४१५७३१४१
५१ तङवे १०१ चन्द्र बहादुर गुरुङ्ग ९८४१२१९७४९
    १०२    
५२ तिनगाँउले १०३ गणेश लाल थकाली ९८४६०२४३२३
    १०४ अस्मिता थकाली ९८१९१४६७७८
५३ सन्थाल १०५ भुपेन्द्र मर्डी  
    १०६ पार्वता मुर्मु ९८०४३५१०८५
५४ मुगाल १०७ यांजोर लामा  
    १०८    
५५ कुसुण्डा १०९ धन बहादुर कुसुण्डा ९८४१८६३०५७
    ११० फनी कुसुण्डा ९८४७८७८३७४
५६ राउटे १११ दान सिंह राउटे ९८४८९८०२४४
    ११२ शान्ति देवी राउटे  

 


Currently User online : 51