पत्र: सबै जिल्ला समन्वय परिषदहरु – कार्यक्रम जानकारी सहित बृहत सहभागीता सम्बन्धमा । – नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

पत्र: सबै जिल्ला समन्वय परिषदहरु – कार्यक्रम जानकारी सहित बृहत सहभागीता सम्बन्धमा ।

letter to DCC