Member Organizations (IPOs) of NEFIN: – NEFIN । Home

Member Organizations (IPOs) of NEFIN:

 

SN IPs Organization Name Address
1 Kishan Kishan Samudaya Club Mechinagar-4, Magurmadi, Jhapa
2 Kumal Nepal Kumal Samaj Sudhar Samiti Anamnagar, Kathmandu
3 Gangai Nepal Gangai Kalyan Parishad Madhumara-11, Biratnagar, Morang
4 Gurung Tamoo Hyul Chhanjdhi Mitranagar, Gangabu, Kathmandu
5 Chepang Nepal chepang (Praja) Sangh Pulchok, Lalitpur
6 Chhantyal Nepal Chhantyal Sangh Manamaiju, Kathmandu
7 Jirel Jirel Samudaya Utthan Sangh Nepal Jiri, Dolakha, Nepal
8 Jhangad Nepal Jhagad (Urau) Kondrom Sudhara Laukahi-6, Sunsari
9 Tajpuriya Tajpuriya Samaj Kalyan Parisad Juropani-5, Gauriganj, Jhapa
10 Tamang Nepal Tamang Ghedung, Bagbazar, Kathmandu
11 Tangbe Tangbe Samaj Sewa Sangh Mahendrapul, Pokhara
12 Topkegola Tokpegola Welfare Society Kathmandu, Nepal
13 Thakali Thakali Sewa Samiti Binayakbasti, Balaju
14 Tami Nepal Thami Samaj Koteshor Kathmandu
15 Tharu Tharu Kalnyankari Sabha Purano Baneshor, Kathmandu
16 Danuwar Danuwar Jagaran Samiti Purano Baneshor, Kathmandu
17 Darai Nepal Darai  Utthan Samaj Chitawan
18 Dura Dura Sewa Samaj Basundhara, Kathmandu
19 Dhimal Dhimal Jati Bikas Kendra, Urlabari-6 Morang
20 Newar Newa Deya Dabu, Tamsipakha, Kathmandu
21 Pahari Nepal Pahari Bikash Sangh Kumaripati, Lalitpur
22 Baram Nepal Baram Sangh Kaldhara-16, Kathmandu
23 Bote Nepal Bote Samaj Seaw Bharatpur-10, Chitwan
24 Bhujel Bhujel Samaj Sewa Samiti Dillibazar, New Plaza, Kathmandu
25 Bhote Nepal Bhote Janajati Sewa Samiti Martadi, Bajura
26 Magar Nepal Magar Sangh Shantinagar, Kathmandu
27 Majhi Nepal Majhi Utthan Sangh Madhuwan-7, Sunsari
28 Mugal Mugal Janajati Samaj Kalyan Kendra Mugu
29 Meche Meche Samaj Sibiyari Afat Jorsimal, Mechinagar-12, Jhapa
30 Yakkha Kirat Yakkha Chhumma Mahalaxmisthan, Lalitpur
31 Limbu Kirat Yakthung Chumlung Mahalaxmisthan, Lalitpur
32 Rai Kirat Rai Yayokkha Koteshor Kathmandu
33 Rajbanshi Rajbanshi Samaj Bikash Samiti Biratnagar, Madhumara, Morang
34 Raji Raji Salma Samaj Tikapur-9, Kailali
35 Lapcha Rong Sejum Thi Fikkal-6, Ilam
36 Larke Larke Samaj Kalyan Kendra Kuleshor, Kathmandu
37 Walung Walung Sewa Samaj Ghattekulo, Kathmandu
38 Lhomi Lohmi (Singsa) Kalyan Kendra Kathmandu, Nepal
39 Sherpa Nepal Sherpa Sangh Kumarigal, Baudha, Kathmandu
40 Byasi Byasi Sauka Samaj Khalanga, Darchula
41 Santhal Nepal Santhal Aadibashi Utthan Sangh Majhare-8, Morang
42 Siyar Siyar Samaj Kalyan Kendra Swambhu, Kathmandu
43 Sunuwar Sunuwar Sewa Samaj Koteshor Kathmandu
44 Hayu Bayu Gukhata Kolu Padakmi (Hayu) Ramechhap, Nepal
45 Hyolmo Nepal Hyolmo Samaj Sewa Sang Baudhha, Kathmandu
46 Marfali Marfa Thakali Samaj Sewa Sadan Chapapani, Kaski, Pokhara
47 Tingaule Thakali Tin Gaule Thakali Sewa Samiti Thakalichok, Pokhara
48 Dolpo Nepla Dolpo Janajati Bikash Kendra Baudha, Kathmandu
49 Thudam Thudam Sewa Samaj Baudha, Kathmandu
50 Surel Surel Jati Utthan Samaj Dolakha
51 Dhanuk Nepal Dhanuk Samaj Gwarko Lalitpur
52 Kuchbadhiya Kuchbadhiya Utthan sangh Nepalganj, Banke
53 Bahragau Bahragau samaj Sewa Samiti Jomsom, Mustang
54 Lhopa Lochhodun Lhopa Sangh Lomanthang, Mustang
55 Raute Nepal Raute Bikash Sangh Jogbudha-1, Dadeldhura
56 Kusunda Nepal Kusunda Bikash Samaj Dang, Nepal